Om oss

Vi är ett gäng konstintresserade människor i Pedersöre, både yrkeskonstnärer och amatörer finns i våra rader. Förening Artis syfte är att främja konstintresset bland kommunen invånare. Medlemmarna har möjlighet att delta i våra projekt.

 

 

Majkkens Räv

Vår anrika historia

Understödsföreningen för Konsthallen Artis r.f bildades i maj1991 och verkade i många givande år aktivt med bl a konstutställningar i utställningshallen i Depocenter, Bennäs. Konsthallen Artis var en uppskattad utställningslokal bland konstutövare i regionen och utställningarna hade många besökare.
Föreningens verksamhet lades på is 2005 efter att det gjordes utvidgningar av övrig verksamhet i Depocenter och Artis förlorade därmed utrymmet där föreningen hade sin galleri- och utställningsverksamhet.

Behovet av ett utrymme där konstnärer kan ställa ut sina verk finns fortfarande och även en önskan att ha ett koordinerande organ för konstutövning i Pedersöre har påtalats. Våren 2011 återupptogs Konsthallsföreningen Artis r.f och föreningen skall aktivt arbeta för att hitta ett lämpligt utrymme för föreningens intressen, utrymmen för konst och kultur.
Artis r.f kommer att arbeta för att samordna konstutövare av alla de slag i Pedersöre. Föreningen kommer att vara en en kulturens koordinator i Pedersöre med syfte att stöda och uppmuntra konstnärer att få en plattform att stå på.